Wyjazd do kina

W dniu 20 lipca uczestnicy Naszego Domu wzięli udział w wyjeździe do ArtKina w Krośnie. Tym razem nasi podopieczni mogli zobaczyć dwa filmy „Czworo dzieci i coś” oraz „Zenek”. Wyjazdy na seanse filmowe służą nie tylko zapobieganiu wykluczeniu społecznemu, ale przede wszystkim pozwalają na przełamywanie stereotypów dotyczących osób niepełnosprawnych oraz przeprowadzenie treningów umiejętności społecznych, które są istotnym elementem pracy z uczestnikami. Pomagają ćwiczyć nowe sytuacje społeczne, które znajdują swoje odzwierciedlenie w kontaktach interpersonalnych w różnych sytuacjach życia codziennego. Wyjazdy pozwalają na zaspokojenie potrzeby konsumpcji kultury
i poznawanie nowych form wyrazu artystycznego.