Treningi

Trening umiejętności społecznych

Obejmujący poznawanie reguł obowiązujących w społeczeństwie, naukę sposobu życia akceptowanego przez społeczeństwo poprzez aktywne uczestniczenie w nowych sytuacjach społecznych (wyjścia, wyjazdy), przez odgrywanie scenek sytuacyjnych, demonstracje, rozmowy indywidualne i pogadanki, poradnictwo psychologiczne.

Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów:

zakres działań obejmuje kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami innymi w czasie zakupów w środkach komunikacji publicznej, w urzędach oraz instytucjach administracji publicznej.

Trening funkcjonowania w życiu codziennym realizowany poprzez:

– trening kulinarny, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi, trening umiejętności praktycznych trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny.

Trening umiejętności spędzania czasu wolnego

-uczestnicy ośrodka rozwija umiejętności korzystania z takich form spędzania czasu jak: udział w imprezach; kulturalnych, sportowych, towarzyskich. Rozwijanie zainteresowania literaturą, audycjami radiowymi i Internetem.

Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych według indywidualnych potrzeb.

Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków,pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia, pomiar podstawowych parametrów życiowych.

Terapia ruchowa realizowana poprzez: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację, organizacja turnusów rehabilitacyjnych.

Inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia w tym warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy.