O nas

Środowiskowy Dom Samopomocy powstał w listopadzie 2004 roku z myślą o wsparciu osób niepełnosprawnych. Obecnie obejmuje swoimi usługami 39 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu leskiego. Jest placówką pół stacjonarną realizującą zadania zmierzające do, nabywania lub rozwijania umiejętności wykonywania przez uczestników zajęć życia codziennego. Umożliwia rozwój kulturalny i rozwijanie osobowości uczestników, udziela pomocy ukierunkowanej na indywidualne potrzeby. Usytuowany jest w zabytkowym parku, miejscu zapewniającym spokój i bezpieczeństwo uczestnikom.
Najważniejsze cele działania Domu to:
• stworzenia niepełnosprawnym miejsca dającego im poczucie bezpieczeństwa, akceptacji i integracji ze społecznością lokalną
• wsparcia niepełnosprawnych w dążeniu do poprawy jakości życia
i samodzielności
• aktywizacji przez:
rozbudzanie i podtrzymywanie zainteresowań
• wzrostu aktywności fizyczno-psychicznej
i twórczej
• nauki zaradności życiowej
• pomocy z zakresu integracji: nawiązywanie i podtrzymywane kontaktów interpersonalnych
• wyrobienia i podtrzymania zainteresowań życiem społecznym i kulturalnym

 

Dodaj komentarz