Spotkanie wigilijne

Po raz kolejny w naszym Domu odbyło się tradycyjne spotkanie wigilijne. Po za naszymi uczestnikami na spotkaniu obecni byli Burmistrz Miasta i Gminy Lesko Pan Adam Snarski, Proboszcz parafii Lesko ksiądz prałat Mieczysław Bąk, Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesku pani Iwona Kozak oraz przedstawiciel Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w Lesku Pani Joanna Babicz.  Uczestnicy i zaproszeni goście wspólnie zasiedli do posiłku przygotowanego w ramach treningu kulinarnego. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze wśród kolęd, rozmów i dobrej zabawy.

Integracja osób niepełnosprawnych to element kształcenia kulturowego niezwykle istotnego dla terapii naszych podopiecznych.  Spotkania wigilijne będące od lat tradycja naszej placówki pozwalają na spotkania osób niepełnosprawnych w szerszym gronie i stanową ważny element przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Dodaj komentarz