Wigilia

W dniu 18 grudnia w Środowiskowym Domu Samopomocy im. ks. Ludwika Palucha w Lesku odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne. Zaproszeni goście, uczestnicy i ich rodziny mięli okazje obejrzeć przedstawienie „Dziewczynka z zapałkami” przygotowane przez uczestników naszej placówki. Podczas uroczystości proboszcz leski ks. Mieczysław Bąk poświęcił busa zakupionego na potrzeby naszej placówki. Zakup współfinansowany był ze środków Gminy Lesko oraz na podstawie wniosku składanego do PCPR w Lesku na środki z PFRON w ramach programu „Wyrównywanie różnic między regionami III obszar D”. Następnie wszyscy zasiedli do wspólnego posiłku przygotowanego w ramach treningu kulinarnego przez osoby niepełnosprawne. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze wśród kolęd, rozmów i dobrej zabawy. Ponadto jest to element kształcenia kulturowego niezwykle istotnego dla terapii osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.  Spotkania wigilijne będące od lat tradycja naszej placówki pozwalają na spotkania osób niepełnosprawnych w szerszym gronie i stanową ważny element przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Spotkanie mikołajkowe

W dniu 6 grudnia, w Pensjonacie Gawra na Łączkach odbyło się spotkanie mikołajkowe Środowiskowych Domów Samopomocy.  Poza uczestnikami naszego Domu udział w niej wzięli także przedstawiciele Środowiskowych Domów Samopomocy w Nowosiółkach, Zagórzu, Wolicy, Cergowej. Przy dobrej muzyce i tańcu zabawa mijała w dobrej atmosferze.  Podczas zabawy uczestników odwiedził specjalny, długo oczekiwany gość, święty Mikołaj. Spotkania z innymi ośrodkami wsparcia maja na celu zwiększenie integracji pomiędzy placówkami i osobami niepełnosprawnymi. Pozwalają na zapobieganie wykluczeniu społecznemu przez spotkania  ze starymi znajomymi i poznawaniu nowych osób. Ponadto przełamują stereotypy na temat niepełnosprawnych i pozwalają na inne spojrzenie na ich potrzeby. Wpisują się w realizowane w Środowiskowych Domach treningi i terapie mające na celu rehabilitację społeczną osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Zabawy andrzejkowe

W dniach 19 i 20 listopada uczestnicy Środowiskowego Domu samopomocy w Lesku wzięli udział w zabawie andrzejkowy organizowanych przez Środowiskowe Domy Samopomocy w Kąkolówce i Wolicy. Andrzejki od zawsze stanowią okazje do spotkania ze starymi znajomymi z różnych placówek i nawiązania nowych znajomości. Spotkania integracyjne pozwalają na rehabilitację społeczna osób niepełnosprawnych i ponowną socjalizacje ze społecznościami. Dzięki spotkaniom integracyjnym osoby niepełnosprawne mogą spotkać się z uczestnikami  innych placówek dzięki czemu nawiązują nowe kontakty i utrzymują stare. Sprawia to, ze niepełnosprawni czują przynależność do jakiejś grupy społecznej dzięki czemu zapobiega wykluczeniu społecznemu.

15 lat Środowiskowego Domu Samopomocy w Lesku

Dnia 14.11.2019 Środowiskowy Dom Samopomocy im. ks. Ludwika Palucha w Lesku obchodził  jubileusz 15 – lecia istnienia. Dom powstał w listopadzie 2004 roku. Jest  placówką  pół stacjonarną   realizującą zadania  zmierzające   do  nabywania  i  rozwijania  umiejętności wykonywania  przez  uczestników  zajęć  życia  codziennego. Umożliwia  rozwój  kulturalny  i  rozwijanie  osobowości  uczestników,  udziela  pomocy  ukierunkowanej  na  indywidualne  potrzeby. W placówce prowadzone są treningi umożliwiające rozwój i poprawę funkcjonowania osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, co pozwala na ponowną socjalizację z rodzinami i najbliższym środowiskiem uczestników Domu. Wyposażenie Domu wzbogacane jest systematycznie o sprzęt niezbędny do realizacji powierzonych zadań.Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej pod przewodnictwem proboszcza leskiego ks. Mieczysława Bąka. Druga część uroczystości odbyła się w Pensjonatu „Gawra” w Łączkach. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz wojewódzkich: Pani Małgorzata Dankowska dyrektor Wydziału Polityki Społecznej oraz Pani Jolanta Chabaj-Wiater Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej. Władze powiatowe reprezentował Pan Łukasz Szybowski Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lesku oraz dyrektorzy i kierownicy podległych jednostek. Władze lokalne reprezentowali Burmistrz Miasta i Gminy Lesko Pan Adam Snarski, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Lesko Pan Łukasz Woźniczak, Sekretarz Urzędu miasta i Gminy Lesko Pani Magdalena Mazurkiewicz, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Lesko. Proboszcz leski prałat Mieczysław Bąk. Przedstawicielami rodzin uczestników byli Katarzyna i Mariusz Weremińscy. Ponadto udział wzięli dyrektorzy oraz kierownicy Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Podkarpackiego. Gościnnie przybyli przedstawiciele Zariadenie sociálnych služieb DOTYK w Medzilaborcach.

W części artystycznej uczestnicy naszego domu zaprezentowali układ taneczny do melodii
z filmu „Noce i dnie”. Gościnnie wystąpił zespół z Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Korytnikach. Po uroczystym obiedzie odbyła się zabawa taneczna.

Uroczystość ta była dla nas znakomitą okazją do podsumowania wieloletniej pracy oraz możliwością podziękowania wszystkim dzięki którym ośrodek funkcjonuje.

Przegląd kabaretów

Dnia 23 października grupa aktorska „Cicho-Sza” składająca się z uczestników naszego Domu wzięła udział w  II Przeglądzie Kabaretowym Środowiskowych Domów Samopomocy. Udział wzięły ponadto placówki Bachórca, Birczy, Brzozowa, Cergowej, Krzywego, Wolicy  i Dynowa. Uczestnicy naszego domu zaprezentowali kabaret pod tytułem „Wizyta”. Przeglądy twórczości artystycznej mają za zadanie promocję sztuki osób niepełnosprawnych oraz stanowią element rehabilitacji społecznej naszych uczestników.

Rajd pieszy w Cergowej

W dniu 22 października uczestnicy naszego Domu wzięli udział w rajdzie pieszym zorganizowanym przez ŚDS w Cergowej. Trasa wiodła stokami góry Cergowa w Beskidzie Dukielskim. Po pokonaniu szczytu uczestnicy rajdu mieli okazję podziwiać panoramę Beskidu Niskiego z platformy widokowej znajdującej się na szczycie góry. Rajdy piesze są elementem realizowanej w naszym Domu Terapii ruchowej, która pozwala na dbanie o kondycję fizyczną i znajdowanie nowych form aktywnego spędzania wolnego czasu.  

Turniej szachowo-warcabowy i rajd pieszy w Moczarach

W dniach 4-5 października uczestnicy naszego Domu wzięli udział w  turnieju IX Turnieju Szachowo – Warcabowym Mieszkańców Domów Pomocy Społecznej oraz w IV Bieszczadzkim Rajdzie Pieszym Mieszkańców DPS. Organizatorem obydwu wydarzeń był Dom Pomocy Społecznej w Moczarach. Turniej szachowo – warcabowy przyciągnął zawodników prezentujących wysoki poziom. W kategorii warcaby uczestnik naszego Domu zajął 3 miejsce w klasyfikacji.  Tegoroczna trasa rajdu pieszego wiodła szlakiem z Wołosatego na Tarnicę. Uczestnicy zmagali się nie tylko ze wspinaczka ale także z trudnymi warunkami pogodowymi, które utrudniały wejście na szczyt. Celem turnieju jest propagowanie zasad zdrowej rywalizacji w zakresie sportu oraz integracja osób niepełnosprawnych z terenu województwa podkarpackiego. Rajd pieszy wpisuje się także w treningi realizowane w naszym Domu, przede wszystkim w terapię ruchową, turystykę i rekreację. 

 

Konkurs ekologiczny w Foluszu

W dniu 26 września w Domu Pomocy Społecznej w Foluszu odbył się XIV Konkurs Ekologiczny p. n. „Szepty polnych kwiatów i ziół – Folusz 2019”.  Celami  imprezy było przede wszystkim promowanie integracji osób niepełnosprawnych, promocja ochrony środowiska, rozwijanie twórczości artystycznej oraz poznanie otaczającej nas przyrody. W tegorocznej edycji udział wzięli także przedstawiciele Naszego Domu wykonując bukiet z polnych kwiatów i ziół oraz startując w konkursie wiedzy o ziołach. Dzięki spotkaniom różnych placówek z terenu województwa  możliwa jest integracja środowiska osób niepełnosprawnych oraz podtrzymywanie współpracy pomiędzy różnymi rodzajami ośrodków. Dla osób niepełnosprawnych jest to także okazja na pokazanie swojej wiedzy i zainteresowań w różnych dziedzinach.

Rajd w Bukowcu

W dniu 25 września uczestnicy naszego domu wzięli udział w  IV edycji  Ścieżki Zdrowia „Spacer w Koronach Drzew” . Rajd został zorganizowany prze Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowosiółkach przy współpracy z Nadleśnictwem Baligród. Po powitaniu zaproszonych gości uczestnicy rajdu udali się na ścieżkę spacerową pod opieką pracowników nadleśnictwa. Uczestnicy mogli dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy na temat ekosystemu lasów Bieszczadzkich i pospacerować ciekawym dla turystów szlakiem. Poprzez udział w tego typu spotkaniach promuje się wśród osób niepełnosprawnych aktywny tryb życia i zachęca do podjęcia aktywności fizycznej, która ma duży wpływ na samopoczucie i stan zdrowia.

Warsztaty kulinarne w Birczy

Dnia 19 września w Środowiskowym Domu Samopomocy w  Birczy odbyły  się VI Warsztaty Kulinarne Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Podkarpackiego. Uczestnicy z wszystkich Domów mieli za zadanie przygotować proste  dania i podać je  do stołów w eleganckiej formie. Uczestnicy naszego domu w tym roku wylosowali przygotowywanie szaszłyków.  Warsztaty kulinarne pokazują, czego uczestnicy Środowiskowych Domów Samopomocy nauczyli się podczas treningu funkcjonowania w codziennym życiu podczas zajęć kulinarnych. Trening funkcjonowania w codziennym życiu uczy ich, jak wykonywać czynności życia codziennego w sposób prawidłowy i bezpieczny.