I Leski Jarmark Wielkanocny

W dniach 12-13 kwietnia w Lesku odbył się I Leski Jarmark Wielkanocny. Podczas imprezy swoją twórczość rękodzielniczą mieli okazję zaprezentować uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy im. ks. Ludwika Palucha w Lesku. Wykonywacie prac artystycznych różnymi technikami stanowi istotny element terapii osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Prace manualne nie tylko usprawniają sprawność ruchową, ale także pozwalają na rozwijanie zmysłu artystycznego i umiejętności abstrakcyjnego myślenia. Nasz ośrodek wziął także udział w konkursie na najpiękniejszą palmę. Ponadto uczestnicy przygotowali ok. 30 mniejszych palm, które zostały rozdane mieszkańcom Leska uczestniczącym w jarmarku. Możliwość prezentacji dorobku rękodzielniczego osób niepełnosprawnych jest istotnym elementem terapii. Jednak możliwość pokazania swoich prac na „swoim” terenie jest szczególnie ważna dla uczestników, ponieważ pozwala na przełamywanie stereotypów i integrację ze społecznością lokalną.

Droga Krzyżowa

W dniu 10 kwietnia w Kalwarii Pacławskiej odbyła się droga krzyżowa dla uczestników Środowiskowych Domów Samopomocy zorganizowana przez ŚDS w  Birczy. W tym roku udział wzięło 10 placówek z terenu województwa podkarpackiego. Pomimo trudnego szklaku, wiele osób niepełnosprawnych postanowiło podjąć trud wspinaczki na plenerowej Drodze Krzyżowej. Odprawiana jest przy kaplicach rozsianych po okolicznych wzgórzach. Pątnicy rozważają Mękę Pana Jezusa, cały czas idąc pod górę po nieutwardzonej ścieżce.

Przegląd palm i jajek wielkanocnych

W dniu 10 kwietnia uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy
w Lesku wzięli udział w VIII Integracyjnym Przeglądzie Palm i Jajek  Wielkanocnych organizowanej przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli Raniżowskiej. W tegorocznej edycji, poza naszą placówką, udział wzięły ośrodki z:  Cergowej, Bliznego, Jasła, Krosna i Zagórza. Prezentacja twórczości rękodzielniczej uczestników Środowiskowych Domów Samopomocy jest istotnym elementem działalności placówek, ponieważ z jednej strony pozwala pokazać umiejętności manualne osób niepełnosprawnych, a z drugiej pomaga przełamywać stereotypy na ich temat. Ponadto spotkania integracyjne pozwalają na zacieśnianie współpracy pomiędzy ośrodkami wsparcia i wymianę doświadczeń pomiędzy pracownikami i uczestnikami.

Wyjazd do kina

W dniu 28 marca uczestnicy naszego Domu pojechali do kina Helios
w Krośnie na film „Mia i biały lew”. Wyjazdy na seanse filmowe służą nie tylko zapobieganiu wykluczeniu społecznemu, ale przede wszystkim pozwalają na przełamywanie stereotypów dotyczących osób niepełnosprawnych oraz przeprowadzenie treningów umiejętności społecznych, które są istotnym elementem pracy z uczestnikami. Wyjazdy pozwalają na zaspokojenie potrzeby konsumpcji kultury
i poznawanie nowych form wyrazu artystycznego.

5 – lecie ŚDS w Nowosiółkach

W dniu 1 marca delegacja uczestników Naszej placówki wzięła udział
w obchodach 5 rocznicy powstania Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowosiółkach. Uroczystość rozpoczęła się od uroczystej mszy świętej w kościele w Nowosiółkach. Po jej zakończeniu zaproszeni goście i uczestnicy ośrodków przenieśli się do budynku świetlicy wiejskiej w Zachoczewiu. Po złożeniu gratulacji za lata pracy i części artystycznej przygotowanej przez uczestników ŚDS w  Nowosiółkach rozpoczęła się druga, integracyjna część spotkania. Działania prowadzone w Środowiskowych Domach Samopomocy to pomoc udzielana na wielu płaszczyznach zmierzająca do poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych do nich uczęszczających.

Ostatnia w tym roku zabawa karnawałowa w której udział wzięli uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy im. ks. Ludwika Palucha w Lesku odbyła się 28 lutego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ustrzykach Dolnych. Podczas balu, każdy z uczestników miał za zadanie zaprezentować się w jak najbardziej oryginalnym
i ciekawym stroju. Zabawie towarzyszyły liczne konkursy i zabawy
w których wszyscy chętni mogli wziąć udział. Integracja pomiędzy uczestnikami Środowiskowych Domów Samopomocy stanowi istotną część rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Pokazuje, że także oni mają potrzeby związane z aktywnym spędzaniem czasu.

W krainie zwierząt

W dniu 26 lutego Nasza placówka już po raz drugi była organizatorem zabawy karnawałowej dla uczestników Środowiskowych Domów Samopomocy z województwa podkarpackiego. W tegorocznym spotkaniu, po za uczestnikami ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Lesku, udział wzięli uczestnicy z Ustrzyk Dolnych, Nowosiółek, Zagórza, Wolicy, Birczy, Bliznego,  Brzozowa, Dynowa, Cergowej
i Kąkolówki. Ponownie miejscem spotkania była sala Domu Ludowego
w Łukawicy. Na uczestników spotkania czekały liczne zabawy
i konkursy.  Każdy kto wziął w nich udział otrzymał drobny, słodki upominek. Przy muzyce i zabawie czas ciekawie mijał pozwalając na taniec i rozmowy ze znajomymi. Dzięki spotkaniom integracyjnym możliwa jest stała współpraca pomiędzy ośrodkami wsparcia z terenu województwa. Dzięki nim zapobiega się wykluczeniu społecznemu
i pomaga osobom niepełnosprawnym oderwać się od codziennych zmagań ze swoimi dysfunkcjami.

Impreza karnawałowa w Cergowej

W dnia 21 lutego uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy im. ks. Ludwika Palucha w Lesku wzięli udział w  zabawie karnawałowej zorganizowanej przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Cergowej. Okres karnawału  jest dobrą okazją na organizowanie spotkań integracyjnych pomiędzy ośrodkami wsparcia. To okazja do odwiedzin
u „starych” znajomych i nawiązanie nowych przyjaźni. Dobra muzyka sprawiła, że wszyscy chętnie brali udział w zabawie. Udział
w spotkaniach integracyjnych pełni ważną funkcję w rehabilitacji osób
z różnego rodzaju niepełnosprawnościami ponieważ pozwala na zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Ponadto pozwala na chwilę zapomnieć o problemach codzienności i oderwać się od monotonii.

Kulig w Rabem

W dniu 17 stycznia uczestnicy naszego Domu wzięli udział w kuligu zorganizowanym w Rabem k/ Baligrodu. Dzięki sprzyjającej pogodzie w tym roku udało się zorganizować wyjazd, który zawsze jest miłą odmianą w zimowej monotonii i pozwala obejrzeć bieszczadzka przyrodę w śnieżnej szacie. Kiedy przejażdżka saniami się zakończyła na wszystkich czekała ciepła herbata i kiełbasa z ogniska.  Spotkania integracyjne pozwalają na podtrzymywanie relacji towarzyskich pomiędzy osobami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do naszej placówki, oraz promują aktywne formy spędzania czasu które są ważne dla dobrego stanu zdrowia i kondycji fizycznej.

I Przegląd Kolęd i Pastorałek

W dniu 16 stycznia w Zagórzu odbył się I Przegląd Kolęd i Pastorałek, którego organizatorem był Dom Pomocy Społecznej „ Światło Nadziei” w Sanoku. W przeglądzie udział wzięło 12 placówek różnego typu z terenu województwa podkarpackiego. Uczestnicy naszego Domu wykonali dwie kolędy   „Do szopy hej pasterze” i „ Bóg się rodzi”.  Możliwość prezentacji swoich umiejętności na scenie jest ważnym elementem terapii osób niepełnosprawnych. Dzięki temu przełamywane są stereotypy i pokazuje, że także osoby z różnego rodzaju ograniczeniami mogą być uzdolnione w różnych dziedzinach.