Wigilia

W dniu 18 grudnia w Środowiskowym Domu Samopomocy im. ks. Ludwika Palucha w Lesku odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne. Zaproszeni goście, uczestnicy i ich rodziny mięli okazje obejrzeć przedstawienie „Dziewczynka z zapałkami” przygotowane przez uczestników naszej placówki. Podczas uroczystości proboszcz leski ks. Mieczysław Bąk poświęcił busa zakupionego na potrzeby naszej placówki. Zakup współfinansowany był ze środków Gminy Lesko oraz na podstawie wniosku składanego do PCPR w Lesku na środki z PFRON w ramach programu „Wyrównywanie różnic między regionami III obszar D”. Następnie wszyscy zasiedli do wspólnego posiłku przygotowanego w ramach treningu kulinarnego przez osoby niepełnosprawne. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze wśród kolęd, rozmów i dobrej zabawy. Ponadto jest to element kształcenia kulturowego niezwykle istotnego dla terapii osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.  Spotkania wigilijne będące od lat tradycja naszej placówki pozwalają na spotkania osób niepełnosprawnych w szerszym gronie i stanową ważny element przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.