Przegląd kabaretów

Dnia 23 października grupa aktorska „Cicho-Sza” składająca się z uczestników naszego Domu wzięła udział w  II Przeglądzie Kabaretowym Środowiskowych Domów Samopomocy. Udział wzięły ponadto placówki Bachórca, Birczy, Brzozowa, Cergowej, Krzywego, Wolicy  i Dynowa. Uczestnicy naszego domu zaprezentowali kabaret pod tytułem „Wizyta”. Przeglądy twórczości artystycznej mają za zadanie promocję sztuki osób niepełnosprawnych oraz stanowią element rehabilitacji społecznej naszych uczestników.