Powiatowy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych

W dniu  9 maja uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy
w Lesku wzięli udział w obchodach Powiatowego Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych w Ośrodku Wypoczynkowo – Rehabilitacyjnym Caritas w Myczkowcach. Organizatorem tegorocznej edycji  był Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, stowarzyszenie „Ciepły Wiatr” oraz Nadleśnictwo Baligród. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele instytucji opiekuńczych, rehabilitacyjnych, edukacyjnych i warsztatów terapii zajęciowej z całego powiatu, podopieczni wielu ośrodków oraz zaproszeni goście, między innymi poseł na Sejm RP – Bogdan Rzońca, starosta Powiatu Leskiego – Andrzej Olesiuk, dyrektor PFRON o/Rzeszów – Maciej Szymański oraz przedstawiciele Rady Powiatu oraz Gmin. Impreza rozpoczęła się Mszą Świętą, która odbyła się w kościele w Myczkowcach. Część oficjalna spotkania obejmowała wystąpienia zaproszonych gości oraz część artystyczną przygotowaną przez uczestników ośrodków. Spotkanie z osobami niepełnosprawnymi jest zawsze dobrą okazja do integracji z osobami niepełnosprawnymi i pozwala na włączenie ich dożycia społecznego zapobiegając wykluczeniu.