Przegląd palm i jajek wielkanocnych

W dniu 10 kwietnia uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy
w Lesku wzięli udział w VIII Integracyjnym Przeglądzie Palm i Jajek  Wielkanocnych organizowanej przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli Raniżowskiej. W tegorocznej edycji, poza naszą placówką, udział wzięły ośrodki z:  Cergowej, Bliznego, Jasła, Krosna i Zagórza. Prezentacja twórczości rękodzielniczej uczestników Środowiskowych Domów Samopomocy jest istotnym elementem działalności placówek, ponieważ z jednej strony pozwala pokazać umiejętności manualne osób niepełnosprawnych, a z drugiej pomaga przełamywać stereotypy na ich temat. Ponadto spotkania integracyjne pozwalają na zacieśnianie współpracy pomiędzy ośrodkami wsparcia i wymianę doświadczeń pomiędzy pracownikami i uczestnikami.