Wyjazd do kina

W dniu 28 marca uczestnicy naszego Domu pojechali do kina Helios
w Krośnie na film „Mia i biały lew”. Wyjazdy na seanse filmowe służą nie tylko zapobieganiu wykluczeniu społecznemu, ale przede wszystkim pozwalają na przełamywanie stereotypów dotyczących osób niepełnosprawnych oraz przeprowadzenie treningów umiejętności społecznych, które są istotnym elementem pracy z uczestnikami. Wyjazdy pozwalają na zaspokojenie potrzeby konsumpcji kultury
i poznawanie nowych form wyrazu artystycznego.