I Przegląd Kolęd i Pastorałek

W dniu 16 stycznia w Zagórzu odbył się I Przegląd Kolęd i Pastorałek, którego organizatorem był Dom Pomocy Społecznej „ Światło Nadziei” w Sanoku. W przeglądzie udział wzięło 12 placówek różnego typu z terenu województwa podkarpackiego. Uczestnicy naszego Domu wykonali dwie kolędy   „Do szopy hej pasterze” i „ Bóg się rodzi”.  Możliwość prezentacji swoich umiejętności na scenie jest ważnym elementem terapii osób niepełnosprawnych. Dzięki temu przełamywane są stereotypy i pokazuje, że także osoby z różnego rodzaju ograniczeniami mogą być uzdolnione w różnych dziedzinach.