Powiatowy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych

W dniu 16 maja w Lesku odbył się Powiatowy dzień Godności Osób Niepełnosprawnych. Organizatorem tegorocznej edycji było Stowarzyszenie Rodziców dzieci Specjalnej Troski działające przy warsztatach terapii Zajęciowej w Huzelach. Obchody dnia rozpo0czely się msza w leskim kościele. Następnie wszyscy zaproszeni goście udali się do restauracji Szelców, gdzie odbyła się dalsza część spotkania. Po części oficjalnej uczestnicy spotkania mieli okazje zobaczyć spektakl teatralny w wykonaniu grupy Amadeusze z WTZ w Huzelach
i występ taneczno wokalny w wykonaniu zespołu z WTZ w Korytnikach. Po posiłku wszyscy uczestnicy wzięli udział w zabawie integracyjnej. Powiatowy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych jest ważnym wydarzeniem w kalendarzu każdej placówki z terenu powiatu leskiego. Pozwala na spotkanie osób niepełnosprawnych i opiekunów, integracje i przełamywanie stereotypów dotyczących osób niepełnosprawnych.