Informacja

URZĄD MIASTA INFORMUJE, ŻE W ZWIĄZKU Z OGÓLNOPOLSKĄ RESTRUKTURYZACJĄ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WSZELKIE WYPŁATY ŚWIADCZEŃ DOKONYWANYCH PRZEZ GMINĘ LESKO, MGOPS W LESKU REALIZOWANE BĘDĄ OD NAJBLIŻSZEGO MOŻLIWEGO TERMINU NIE WCZEŚNIEJ NIŻ
OD 21 STYCZNIA 2020 R.

UWAGA !!!

PROSZĘ NIE DOKONYWAĆ W TYM CZASIE ŻADNYCH WPŁAT NA KONTO URZĘDU I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
Numer konta tymczasowego zostanie podany w najbliższym czasie http://www.lesko.pl/