Spotkanie Wigilijne

W dniu 14 grudnia w Środowiskowym Domu Samopomocy im. ks. Ludwika Palucha w Lesku odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne. Zaproszeni goście, uczestnicy i ich rodziny mięli okazje obejrzeć przedstawienie „dziewczynka
z zapałkami” przygotowane w tym roku przez uczestników naszej placówki. Następnie wszyscy zasiedli do wspólnego posiłku przygotowanego w ramach treningu kulinarnego przez osoby niepełnosprawne. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze wśród kolęd, rozmów i dobrej zabawy. Ponadto jest to element kształcenia kulturowego niezwykle istotnego dla terapii osób z różnego rodzaju niepełno sprawnościami.  Spotkania wigilijne będące od lat tradycja naszej placówki pozwalają na spotkania osób niepełnosprawnych w szerszym gronie
i stanową ważny element przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Zabawy andrzejkowe

W dniu 22 listopada uczestnicy Środowiskowego Domu samopomocy w Lesku wzięli udział w zabawie andrzejkowej organizowanej przez Warsztaty Terapii zajęciowej w Huzelach oraz w zabawie organizowanej przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolicy. Impreza przebiegała w milej atmosferze, przy tańcu i dobrej muzyce. Dzięki spotkaniom integracyjnym osoby niepełnosprawne mogą spotkać się z uczestnikami  innych placówek dzięki czemu nawiązują nowe kontakty i utrzymują stare. Sprawia to, ze niepełnosprawni czują przynależność do jakiejś grupy społecznej dzięki czemu zapobiega wykluczeniu społecznemu.

 

Wyjazd do teatru

W dniu 9 listopada uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy im. ks. Ludwika Palucha w Lesku mieli okazje obejrzeć spektakl teatralny „Przygody Koziołka Matołka” w Teatrze imienia Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Spektakl oparty na tekstach Kornela Makuszyńskiego i Mariana Walentynowicza opowiada o przygodach rezolutnego koziołka, który aby dać się podkuć przemierzył cały świat aby dotrzeć do Pacanowa.  Dzięki możliwości obejrzenia spektaklu osoby niepełnosprawne mogą obcować ze sztuką. Podobnie jak ludzi zdrowi, osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami także maja swoje potrzeby kulturalne, które są zaspokajane między innymi przez udział w tego typu wydarzeniach. Ponadto wyjazdy pozwalają na zapobieganie wykluczeniu społecznemu i pozwalają odbyć trening umiejętności społecznych w praktycznych warunków.

Spotkanie integracyjne w Zagórzu

W dniu 17 października uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Lesku wzięli udział w spotkaniu integracyjnym  zorganizowanym przez ŚDS w Zagórzu. Najpierw udaliśmy się do Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zagórzu, gdzie mieliśmy okazję obejrzeć spektakl „Lekcja pokory” na podstawie dramatu Karola Wojtyły wystawiony przez Impresariat Artystyczny Ars Media   z Krakowa. Następnie udaliśmy się  do Środowiskowego Domu samopomocy w Zagórzu gdzie odbyła się druga część spotkania. Imprezy integracyjne pozwalają na zacieśnianie współpracy pomiędzy placówkami oraz na podtrzymywanie znajomości pomiędzy uczestnikami z różnych ośrodków.

 

Wycieczka do Wadowic i Krakowa

W dniach 11 – 12 października uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Lesku wybrali się na wycieczkę do Wadowic i Krakowa. Pierwszego dnia zwiedzaliśmy muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II i rynek w Wadowicach. Wieczorem udaliśmy się na spacer Bulwarem Podolskim i mieliśmy okazje podziwiania Krakowa nocą. Drugiego dnia zwiedzaliśmy dzielnice Kazimierz będącą atrakcja łączącą kultury katolicką i judaistyczna. Wyjazdy pozwalają na poznawanie nowych miejsc i zapobiegają wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Warsztaty w Rajskim

W dniach 02 –  06 października uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Lesku wzięli udziale  warsztatach integracyjnych  w Rajskim. W pierwszych dniach organizowane były warsztaty dziennikarskie obejmujące obsługę kamery, udzielanie i przeprowadzanie wywiadów. W kolejnym dniu zorganizowane zabawę polegającą na szukaniu skarbów w której udział wzięli wszyscy uczestnicy warsztatów.  Zorganizowano także wyjazd do ośrodka Caritas w Myczkowcach gdzie można było obejrzeć ogród biblijny. W wolnym czasie można było wyjść na spacer lub skorzystać z zajęć na świetlicy. Spotkanie to pozwoliło na integracje osób niepełnosprawnych z różnych placówek z terenu województwa podkarpackiego.

Tarnobrzeg 2017

W dniu 14 września w Tarnobrzeskim Domu Kultury odbył się XIII przegląd Twórczości Artystycznej Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Podkarpackiego. Tegoroczna edycja imprezy zgromadziła 47 placówek z terenu naszego województwa. Artyści prezentowali się w rożnych dziedzinach takich jak taniec, śpiew, recytacja, teatr. Jak co roku przeglądowi towarzyszyła wystawa prac artystycznych uczestników, podczas której można było zobaczyć prace wykonane najróżniejszymi technikami. Uczestnicy Środowiskowego Domu w Lesku razem ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Birczy zaprezentowali wspólny  program artystyczny łączący recytacje i piosenkę. Przeglądy artystyczne pozwalają na prezentowanie przez osoby niepełnosprawne swojej twórczości artystycznej na szerszym forum.

Wycieczka kolejką wąskotorową

W dniu 11 września uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy im. ks. Ludwika palucha w Lesku wzięli udział w wycieczce kolejką wąskotorową. Wyjazd rozpoczął się w majdanie obok Cisnej do Balnicy. W wyjeździe wzięli także udział uczestnicy ze Środowiskowego Domu Samopomocy z Birczy. Trasa kolejki prowadziła niezwykle malowniczymi terenami leśnymi bieszczadzkiego parku narodowego. Impreza miała na celu promocje aktywnego trybu życia i naukę nowych form spędzania czasu wolnego.

Przegląd tańca w Sieniawie

W dniu 28 czerwca w Centrum Kultury Sportu i Rekreacji „Sokół” odbył się XIV Festiwal Tańca Dla Osób Niepełnosprawnych.  Jak co roku impreza spotkała się z zainteresowaniem wielu placówek z terenu województwa podkarpackiego. Uczestnicy naszego domu zaprezentowali układ taneczny do znanego utworu „Czarny Alibaba”. Impreza daje szanse zaprezentowania swojej twórczości osobom niepełnosprawnym, pozwala na integrację osób niepełnosprawnych z różnych placówek, promuje aktywny sposób spędzania czasu przez uczestników Środowiskowych Domów Samopomocy.