15 lat Środowiskowego Domu Samopomocy w Lesku

Dnia 14.11.2019 Środowiskowy Dom Samopomocy im. ks. Ludwika Palucha w Lesku obchodził  jubileusz 15 – lecia istnienia. Dom powstał w listopadzie 2004 roku. Jest  placówką  pół stacjonarną   realizującą zadania  zmierzające   do  nabywania  i  rozwijania  umiejętności wykonywania  przez  uczestników  zajęć  życia  codziennego. Umożliwia  rozwój  kulturalny  i  rozwijanie  osobowości  uczestników,  udziela  pomocy  ukierunkowanej  na  indywidualne  potrzeby. W placówce prowadzone są treningi umożliwiające rozwój i poprawę funkcjonowania osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, co pozwala na ponowną socjalizację z rodzinami i najbliższym środowiskiem uczestników Domu. Wyposażenie Domu wzbogacane jest systematycznie o sprzęt niezbędny do realizacji powierzonych zadań.Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej pod przewodnictwem proboszcza leskiego ks. Mieczysława Bąka. Druga część uroczystości odbyła się w Pensjonatu „Gawra” w Łączkach. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz wojewódzkich: Pani Małgorzata Dankowska dyrektor Wydziału Polityki Społecznej oraz Pani Jolanta Chabaj-Wiater Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej. Władze powiatowe reprezentował Pan Łukasz Szybowski Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lesku oraz dyrektorzy i kierownicy podległych jednostek. Władze lokalne reprezentowali Burmistrz Miasta i Gminy Lesko Pan Adam Snarski, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Lesko Pan Łukasz Woźniczak, Sekretarz Urzędu miasta i Gminy Lesko Pani Magdalena Mazurkiewicz, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Lesko. Proboszcz leski prałat Mieczysław Bąk. Przedstawicielami rodzin uczestników byli Katarzyna i Mariusz Weremińscy. Ponadto udział wzięli dyrektorzy oraz kierownicy Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Podkarpackiego. Gościnnie przybyli przedstawiciele Zariadenie sociálnych služieb DOTYK w Medzilaborcach.

W części artystycznej uczestnicy naszego domu zaprezentowali układ taneczny do melodii
z filmu „Noce i dnie”. Gościnnie wystąpił zespół z Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Korytnikach. Po uroczystym obiedzie odbyła się zabawa taneczna.

Uroczystość ta była dla nas znakomitą okazją do podsumowania wieloletniej pracy oraz możliwością podziękowania wszystkim dzięki którym ośrodek funkcjonuje.

Podajemy link do filmu o naszym ośrodku.