I Leski Jarmark Wielkanocny

W dniach 12-13 kwietnia w Lesku odbył się I Leski Jarmark Wielkanocny. Podczas imprezy swoją twórczość rękodzielniczą mieli okazję zaprezentować uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy im. ks. Ludwika Palucha w Lesku. Wykonywacie prac artystycznych różnymi technikami stanowi istotny element terapii osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Prace manualne nie tylko usprawniają sprawność ruchową, ale także pozwalają na rozwijanie zmysłu artystycznego i umiejętności abstrakcyjnego myślenia. Nasz ośrodek wziął także udział w konkursie na najpiękniejszą palmę. Ponadto uczestnicy przygotowali ok. 30 mniejszych palm, które zostały rozdane mieszkańcom Leska uczestniczącym w jarmarku. Możliwość prezentacji dorobku rękodzielniczego osób niepełnosprawnych jest istotnym elementem terapii. Jednak możliwość pokazania swoich prac na „swoim” terenie jest szczególnie ważna dla uczestników, ponieważ pozwala na przełamywanie stereotypów i integrację ze społecznością lokalną.