Śniadanie wielkanocne

W dniu 5 kwietnia w Środowiskowym Domu samopomocy im. ks. Ludwika Palucha w Lesku odbyło się spotkanie wielkanocne. Jest to coroczna tradycja kultywowana w naszej placówce od wielu lat. Uczestnicy przygotowują proste potrawy kojarzące się z  okresem wielkiej nocy i wspólnie spożywają posiłek. Dzięki wspolni8e spędzonemu czasowi zapobiega się wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych i pogłębia się integracje wśród uczestników zajęć. Ponadto wspólna praca przy organizacji imprezy wpisuje się w naukę funkcjonowania w codziennym życiu, który pomaga funkcjonować osobom niepełnosprawnym w środowisku.