Podziękowania

Dziękujemy Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Rzeszowie za przekazanie środków ochrony osobistej.

Zostały one przekazane związku z realizacją projektu „Liderzy kooperacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.

Przekazane artykuły będą służyły nam do bezpiecznego przeprowadzania treningów i terapii w naszym Domu.

Wyjazd do Rabego

W dniu 6 sierpnia uczestnicy naszego Domu wzięli udział w wycieczce w okolice potoku Rabskiego niedaleko Baligrodu. Jest to jedna z najciekawszych ścieżek edukacyjnych na terenie Bieszczadów. Podczas spaceru można obejrzeć okazy bieszczadzkiej przyrody i odpocząć od codziennego zgiełku. Uczestnicy mieli okazję nie tylko oglądać przyrodę ale także dzięki Pani Ewie Wydrzyńskiej-Scelina, pracownikowi Nadleśnictwa Baligród, posłuchać ciekawych opowieści o bieszczadzkich lasach i trudnej i potrzebnej pracy leśnika. Wyjazdy integracyjne pozwalają na realizację zajęć z zakresu treningu umiejętności społecznych, treningu umiejętnego spędzania wolnego czasu oraz terapii ruchowej.

Wyjazd do kina

W dniu 20 lipca uczestnicy Naszego Domu wzięli udział w wyjeździe do ArtKina w Krośnie. Tym razem nasi podopieczni mogli zobaczyć dwa filmy „Czworo dzieci i coś” oraz „Zenek”. Wyjazdy na seanse filmowe służą nie tylko zapobieganiu wykluczeniu społecznemu, ale przede wszystkim pozwalają na przełamywanie stereotypów dotyczących osób niepełnosprawnych oraz przeprowadzenie treningów umiejętności społecznych, które są istotnym elementem pracy z uczestnikami. Pomagają ćwiczyć nowe sytuacje społeczne, które znajdują swoje odzwierciedlenie w kontaktach interpersonalnych w różnych sytuacjach życia codziennego. Wyjazdy pozwalają na zaspokojenie potrzeby konsumpcji kultury
i poznawanie nowych form wyrazu artystycznego.