Wigilia

W dniu 18 grudnia w Środowiskowym Domu Samopomocy im. ks. Ludwika Palucha w Lesku odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne. Zaproszeni goście, uczestnicy i ich rodziny mięli okazje obejrzeć przedstawienie „Dziewczynka z zapałkami” przygotowane przez uczestników naszej placówki. Podczas uroczystości proboszcz leski ks. Mieczysław Bąk poświęcił busa zakupionego na potrzeby naszej placówki. Zakup współfinansowany był ze środków Gminy Lesko oraz na podstawie wniosku składanego do PCPR w Lesku na środki z PFRON w ramach programu „Wyrównywanie różnic między regionami III obszar D”. Następnie wszyscy zasiedli do wspólnego posiłku przygotowanego w ramach treningu kulinarnego przez osoby niepełnosprawne. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze wśród kolęd, rozmów i dobrej zabawy. Ponadto jest to element kształcenia kulturowego niezwykle istotnego dla terapii osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.  Spotkania wigilijne będące od lat tradycja naszej placówki pozwalają na spotkania osób niepełnosprawnych w szerszym gronie i stanową ważny element przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Spotkanie mikołajkowe

W dniu 6 grudnia, w Pensjonacie Gawra na Łączkach odbyło się spotkanie mikołajkowe Środowiskowych Domów Samopomocy.  Poza uczestnikami naszego Domu udział w niej wzięli także przedstawiciele Środowiskowych Domów Samopomocy w Nowosiółkach, Zagórzu, Wolicy, Cergowej. Przy dobrej muzyce i tańcu zabawa mijała w dobrej atmosferze.  Podczas zabawy uczestników odwiedził specjalny, długo oczekiwany gość, święty Mikołaj. Spotkania z innymi ośrodkami wsparcia maja na celu zwiększenie integracji pomiędzy placówkami i osobami niepełnosprawnymi. Pozwalają na zapobieganie wykluczeniu społecznemu przez spotkania  ze starymi znajomymi i poznawaniu nowych osób. Ponadto przełamują stereotypy na temat niepełnosprawnych i pozwalają na inne spojrzenie na ich potrzeby. Wpisują się w realizowane w Środowiskowych Domach treningi i terapie mające na celu rehabilitację społeczną osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Zabawy andrzejkowe

W dniach 19 i 20 listopada uczestnicy Środowiskowego Domu samopomocy w Lesku wzięli udział w zabawie andrzejkowy organizowanych przez Środowiskowe Domy Samopomocy w Kąkolówce i Wolicy. Andrzejki od zawsze stanowią okazje do spotkania ze starymi znajomymi z różnych placówek i nawiązania nowych znajomości. Spotkania integracyjne pozwalają na rehabilitację społeczna osób niepełnosprawnych i ponowną socjalizacje ze społecznościami. Dzięki spotkaniom integracyjnym osoby niepełnosprawne mogą spotkać się z uczestnikami  innych placówek dzięki czemu nawiązują nowe kontakty i utrzymują stare. Sprawia to, ze niepełnosprawni czują przynależność do jakiejś grupy społecznej dzięki czemu zapobiega wykluczeniu społecznemu.

15 lat Środowiskowego Domu Samopomocy w Lesku

Dnia 14.11.2019 Środowiskowy Dom Samopomocy im. ks. Ludwika Palucha w Lesku obchodził  jubileusz 15 – lecia istnienia. Dom powstał w listopadzie 2004 roku. Jest  placówką  pół stacjonarną   realizującą zadania  zmierzające   do  nabywania  i  rozwijania  umiejętności wykonywania  przez  uczestników  zajęć  życia  codziennego. Umożliwia  rozwój  kulturalny  i  rozwijanie  osobowości  uczestników,  udziela  pomocy  ukierunkowanej  na  indywidualne  potrzeby. W placówce prowadzone są treningi umożliwiające rozwój i poprawę funkcjonowania osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, co pozwala na ponowną socjalizację z rodzinami i najbliższym środowiskiem uczestników Domu. Wyposażenie Domu wzbogacane jest systematycznie o sprzęt niezbędny do realizacji powierzonych zadań.Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej pod przewodnictwem proboszcza leskiego ks. Mieczysława Bąka. Druga część uroczystości odbyła się w Pensjonatu „Gawra” w Łączkach. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz wojewódzkich: Pani Małgorzata Dankowska dyrektor Wydziału Polityki Społecznej oraz Pani Jolanta Chabaj-Wiater Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej. Władze powiatowe reprezentował Pan Łukasz Szybowski Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lesku oraz dyrektorzy i kierownicy podległych jednostek. Władze lokalne reprezentowali Burmistrz Miasta i Gminy Lesko Pan Adam Snarski, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Lesko Pan Łukasz Woźniczak, Sekretarz Urzędu miasta i Gminy Lesko Pani Magdalena Mazurkiewicz, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Lesko. Proboszcz leski prałat Mieczysław Bąk. Przedstawicielami rodzin uczestników byli Katarzyna i Mariusz Weremińscy. Ponadto udział wzięli dyrektorzy oraz kierownicy Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Podkarpackiego. Gościnnie przybyli przedstawiciele Zariadenie sociálnych služieb DOTYK w Medzilaborcach.

W części artystycznej uczestnicy naszego domu zaprezentowali układ taneczny do melodii
z filmu „Noce i dnie”. Gościnnie wystąpił zespół z Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Korytnikach. Po uroczystym obiedzie odbyła się zabawa taneczna.

Uroczystość ta była dla nas znakomitą okazją do podsumowania wieloletniej pracy oraz możliwością podziękowania wszystkim dzięki którym ośrodek funkcjonuje.

Podajemy link do filmu o naszym ośrodku.