Przegląd kabaretów

Dnia 23 października grupa aktorska „Cicho-Sza” składająca się z uczestników naszego Domu wzięła udział w  II Przeglądzie Kabaretowym Środowiskowych Domów Samopomocy. Udział wzięły ponadto placówki Bachórca, Birczy, Brzozowa, Cergowej, Krzywego, Wolicy  i Dynowa. Uczestnicy naszego domu zaprezentowali kabaret pod tytułem „Wizyta”. Przeglądy twórczości artystycznej mają za zadanie promocję sztuki osób niepełnosprawnych oraz stanowią element rehabilitacji społecznej naszych uczestników.

Rajd pieszy w Cergowej

W dniu 22 października uczestnicy naszego Domu wzięli udział w rajdzie pieszym zorganizowanym przez ŚDS w Cergowej. Trasa wiodła stokami góry Cergowa w Beskidzie Dukielskim. Po pokonaniu szczytu uczestnicy rajdu mieli okazję podziwiać panoramę Beskidu Niskiego z platformy widokowej znajdującej się na szczycie góry. Rajdy piesze są elementem realizowanej w naszym Domu Terapii ruchowej, która pozwala na dbanie o kondycję fizyczną i znajdowanie nowych form aktywnego spędzania wolnego czasu.