Śniadanie wielkanocne

Dnia 16 kwietnia w Naszym Domu odbyło się spotkanie wielkanocne. Tradycja spotkań w tym okresie jest kultywowaną w naszej placówce
od lat tradycją. Na ten dzień uczestnicy, pod okiem pracowników, przygotowują dania związane z tradycją wielkanocną. Śniadanie
w Naszym Domu dla niektórych jest jedynym, jakie będą mogli spożyć
w tych dniach w większym  gronie. Pozwala ponadto na zapobieganie wykluczeniu społecznemu i uczy, w jaki sposób spędzać czas z innymi. Wspólna praca przy organizacji imprezy wpisuje się w naukę współpracy z innymi, co w pozytywny sposób przekłada się na prawidłowe funkcjonowanie w rodzinie i społeczności lokalnej.

I Leski Jarmark Wielkanocny

W dniach 12-13 kwietnia w Lesku odbył się I Leski Jarmark Wielkanocny. Podczas imprezy swoją twórczość rękodzielniczą mieli okazję zaprezentować uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy im. ks. Ludwika Palucha w Lesku. Wykonywacie prac artystycznych różnymi technikami stanowi istotny element terapii osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Prace manualne nie tylko usprawniają sprawność ruchową, ale także pozwalają na rozwijanie zmysłu artystycznego i umiejętności abstrakcyjnego myślenia. Nasz ośrodek wziął także udział w konkursie na najpiękniejszą palmę. Ponadto uczestnicy przygotowali ok. 30 mniejszych palm, które zostały rozdane mieszkańcom Leska uczestniczącym w jarmarku. Możliwość prezentacji dorobku rękodzielniczego osób niepełnosprawnych jest istotnym elementem terapii. Jednak możliwość pokazania swoich prac na „swoim” terenie jest szczególnie ważna dla uczestników, ponieważ pozwala na przełamywanie stereotypów i integrację ze społecznością lokalną.

Droga Krzyżowa

W dniu 10 kwietnia w Kalwarii Pacławskiej odbyła się droga krzyżowa dla uczestników Środowiskowych Domów Samopomocy zorganizowana przez ŚDS w  Birczy. W tym roku udział wzięło 10 placówek z terenu województwa podkarpackiego. Pomimo trudnego szklaku, wiele osób niepełnosprawnych postanowiło podjąć trud wspinaczki na plenerowej Drodze Krzyżowej. Odprawiana jest przy kaplicach rozsianych po okolicznych wzgórzach. Pątnicy rozważają Mękę Pana Jezusa, cały czas idąc pod górę po nieutwardzonej ścieżce.

Przegląd palm i jajek wielkanocnych

W dniu 10 kwietnia uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy
w Lesku wzięli udział w VIII Integracyjnym Przeglądzie Palm i Jajek  Wielkanocnych organizowanej przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli Raniżowskiej. W tegorocznej edycji, poza naszą placówką, udział wzięły ośrodki z:  Cergowej, Bliznego, Jasła, Krosna i Zagórza. Prezentacja twórczości rękodzielniczej uczestników Środowiskowych Domów Samopomocy jest istotnym elementem działalności placówek, ponieważ z jednej strony pozwala pokazać umiejętności manualne osób niepełnosprawnych, a z drugiej pomaga przełamywać stereotypy na ich temat. Ponadto spotkania integracyjne pozwalają na zacieśnianie współpracy pomiędzy ośrodkami wsparcia i wymianę doświadczeń pomiędzy pracownikami i uczestnikami.

Wyjazd do kina

W dniu 28 marca uczestnicy naszego Domu pojechali do kina Helios
w Krośnie na film „Mia i biały lew”. Wyjazdy na seanse filmowe służą nie tylko zapobieganiu wykluczeniu społecznemu, ale przede wszystkim pozwalają na przełamywanie stereotypów dotyczących osób niepełnosprawnych oraz przeprowadzenie treningów umiejętności społecznych, które są istotnym elementem pracy z uczestnikami. Wyjazdy pozwalają na zaspokojenie potrzeby konsumpcji kultury
i poznawanie nowych form wyrazu artystycznego.